Steun het Tinmuseum

Sponsoren & Partners

Het werk van het Tinmuseum wordt uitgevoerd door vrijwilligers en onbetaalde medewerkers en is alleen mogelijk met behulp van steun in welke vorm dan ook. Voelt u zich betrokken bij het Tinmuseum en wilt u het museum steunen?

Met uw steun maakt u bijvoorbeeld catalogi, publicaties, tentoonstellingen en restauraties mogelijk, of steunt u onderzoek of juist educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat goed in de collectie past. Het museum is dankbaar voor elke vorm van ondersteuning, hoe groot of klein deze ook is.

Er zijn verschillende manieren om onze organisatie te steunen, niet alleen financieel maar ook doormiddel van kennis & informatie is uw steun van harte welkom. Tevens zijn wij opzoek naar uitbreiding van ons team in de toekomst voor het realiseren van onze activiteiten.


Het Tinmuseum ontvangt een bescheidde subsidie van Stichting ‘Het Nationaal Tinmuseum’ voor het uitvoeren van een beperkt deel van zijn basistaken. Door uw steun kan het Tinmuseum veel meer doen, zoals tentoonstellingen, collectie uitbreiding. Met uw ondersteuning organiseert het museum regelmatig activiteiten zoals verscheidende workshops, lezingen, (web) tentoonstellingen, publicaties, et cetera.

Het Tinmuseum geniet de Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een Culturele ANBI mag u aftrekken van de belasting. Voor eenmalige giften geldt een drempelinkomen en een maximum voor het aftrekbare bedrag, deze gelden niet voor notariële giften. Voor meer informatie zie: www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl

U kunt het Tinmuseum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden.

KVK:      60382457
RSIN:     853885722
Rek:       NL09 ABNA 0546 7205 28

Voor meer informatie:
Michel van der Pompe
0650835365
michelvdpompe@tinmuseum.nl

Het Tinmuseum wil graag de banden met commerciële partijen versterken op een manier die niet alleen voor het museum, maar ook voor het bedrijfsleven interessant is. Draagt u Tinnen objecten zoals, maatbekers, borden, speelfiguren en hun ambacht een warm hart toe en wilt u het museum sponsoren? De sponsoring van het Tinmuseum biedt vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen en of commerciële boodschap te realiseren.

Binnen een samenwerkingsverband met het Tinmuseum verbindt u zich voor een langere periode aan het museum. Dit op maat gemaakte samenwerkingsverband is het mogelijk om op een ethische, creatieve en onverwachte wijze een bijdrage te leveren aan zowel uw bedrijfsdoelstellingen en of commerciële boodschap, alsmede de ambities en doelstellingen van het museum. In wederzijds overleg stellen wij met uw bedrijf of organisatie een plan op, waarbij we uitgaan van de wensen en mogelijkheden van beide partijen. De eventuele kosten van een samenwerkingsverband zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Het is ook mogelijk (hoofd) sponsor van een speciale activiteit te worden, zoals van een publicatie, workshop, tentoonstelling aankoop van een bijzonder object of een restauratie en of onderzoeksproces. Wanneer u het Tinmuseum op deze manier sponsort, verbindt u zich aan een uniek museaal product. Een product dat niet alleen meer zichtbaarheid oplevert in specifieke marktsegmenten, maar ook andere kansen die bijdragen aan het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Als (hoofd)sponsor kunnen wij voor u een op maat gemaakt pakket aan tegenprestaties samenstellen.

Er zijn verschillende manieren om onze organisatie te steunen, niet alleen financieel maar ook in de vorm van sponsoring in natura, zoals mankracht, middelen of juist door kennis & informatie is uw bijdrage van harte welkom. Tevens zijn wij opzoek naar uitbreiding van ons museale team en stichtingsbestuur voor de verdere uitbreiding en realisatie van onze activiteiten.

Wij zoeken per 1 augustus 2014:

- Commiesleden Stichting Het Nationaal Tinmuseum
- Fondswerver
- Juridisch Adviseur

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie, mail naar:
info@tinmuseum.nl, onder vermelding van ‘bestuurslid’ of ‘fondswerver’.

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan uw bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met sponsoring in aftrek brengen. Wilt u meer informatie over hoe uw bedrijf Tinmuseum kan ondersteunen en andersom?

Neem voor meer informatie contact op met:
Michel van der Pompe
0650835365
michelvdpompe@tinmuseum.nl

Fondsen zijn van onmisbare waarde voor het museum.
In 2013 en 2014 wordt het museum door de volgende fondsen gesteund:

* Stichting Het Nationaal Tinmuseum Den Helder

Voelt u zich betrokken bij tinnen objecten, hun ambachten en wilt u en bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van deze rijke en fascinerende geschiedenis? Meld u zich dan aan als vrijwilliger bij het Tinmuseum. Door de inzet en hulp is het Tinmuseum is staat om allerlei vormen van werkzaamheden uit te voeren waardoor het verhaal van Tin in het dagelijks leven verteld kan worden. Als vrijwilliger bij het Tinmuseum kunt u aan diverse werkzaamheden denken zoals: workshop begeleider, tinnegieter en tinbewerker of een doormiddel van een vrijwillige bijdrage in de vorm van een dienst zoals tekstschrijver of (Tin) ontwerper uw hulp is van harte welkom.

Heeft u ook een fascinatie voor Tin?

Meld u aan via: info@tinmuseum.nl
Ondervermelding van: ‘Vrijwilliger’.