Kenniscentrum

Het Tinmuseum streeft er naar om het nationale kenniscentrum op het gebied van tinnen objecten en vakmanschap te realiseren. Dit door een tweedelige benadering van enerzijds een museum voor bezoekers, anderzijds een onderzoeksmuseum te zijn. De interactie tussen beide benaderingen staat centraal binnen het museumconcept.

Tinnen objecten speelden een belangrijk rol in het leven van mensen tot diep in de 20ste eeuw. Tot in de vorige eeuw was in vrijwel ieder Europees huishouden een tinnen bord, kan of tinnen gebruiksvoorwerp te vinden voordat het in het begin van de 21ste eeuw verdween.

Lees verder >