Het Tinmuseum

Het Tinmuseum is opgericht op 1 april 2014 te Den Helder. Het museum is volop in ontwikkeling en opzoek naar een geschikte locatie, bij voorkeur in de Kop van Noord-Holland.

Onze missie

Het Tinmuseum Den Helder laat zien hoe het metaal Tin het Nederlandse en Europese Dagelijks leven heeft bepaald.

Onze doelstellingen

Wij willen met onze collectie en als kennis & informatie centrum op een verrassende, verdiepende en inspirerende wijze de Nederlandse en Europese rijke geschiedenis van tinnen objecten in het dagelijks leven laten zien en beleven.

Eťn van onze voornaamste doelstellingen is om de bezoeker de meer dan tweeduizend jaar rijke geschiedenis van tinnen gebruiksvoorwerpen te laten ontdekken. Het ambacht, de vakmensen en de verassende historie van tinbewerking in al zijn facetten, van tinnensoldaatjes en tinnen gebruiksvoorwerpen, tot religieuze objecten.

Hoofdlijnen beleidsplan Tinmuseum 2014 - 2018

Het beleidsplan Tinmuseum 2.0, 2013 Ė 2016 richt zich op het Tinmuseum, Stichting Het Nationaal Tinmuseum en overige betrokken partijen. Een van de belangrijkste speerpunten uit het beleidsplan zijn de uitvoering van de strategische doelen, wat tevens een belangrijke basis vormt voor de toekomst. Een ander belangrijk onderdeel is de verbetering en verdere uitbreiding van de positionering van het Tinmuseum, doormiddel van een Social inclusion strategie zoals doelgroepbenadering, publieksprofilering voor tijdelijke en vaste tentoonstelling etc.

Strategische doelen:

>     Realisatie van een geschikte, permanente locatie voor het museum, de collectie en het
        kenniscentrum.

>     Ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren etc. van cultureel ondernemerschap

>     Werken aan en naar een financieel gezonde organisatie

>     Streven naar een jaarlijkse stijging van het aantal digitale bezoekers (kwantitatief)

>     Streven naar een hogere waardering voor onze producten en diensten bij onze bezoekers en
        betrokken partijen (kwalitatief)

>     Ontwikkeling van een collectieplan

>     Ontwikkeling van digitale- collectie databank en kenniscentrum

>     Uitbreiding van regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden

>     Kwalitatieve, structurele en planmatige samenwerkingsverbanden aangaan met lokale
        overheden, commerciŽle en non-profit organisaties in de Kop van Noord-Holland en
        daarbuiten.

Onze projecten

Huisvesting Tinmuseum

Het Tinmuseum is hard op zoek naar een geschikte locatie in de Kop van Noord-Holland voor de huisvesting van ons museum en onze collectie. Weet u een juiste locatie neem dan contact op met: info@tinmuseum.nl

Start Kenniscentrum

Het Tinmuseum is een bezoekers- en een onderzoeksmuseum. Het Tinmuseum streeft er naar het nationale kenniscentrum op het gebied van Tinnen objecten en vakmanschap te realiseren. Dit door een tweedelige benadering als enerzijds een bezoeker en anderzijds een onderzoeksmuseum. De interactie tussen beide benaderingen staat centraal binnen het museum concept.

 

lees verder >

BottomImages BottomImages BottomImages BottomImages BottomImages